НОВИНИ ТА АКЦІЇ

Офіційні правила


Офіційні правила рекламної акції «Кохання у Стамбулі» (далі – «Акція»)

в Торгово-розважальному комплексі, що знаходиться за адресою: 04205, м. Київ,

просп. Оболонський, 19, та функціонує під комерційною назвою

«Smart Plaza Obolon» (далі – «ТРК»),


1.            В цих офіційних правилах рекламної акції «Кохання у Стамбулі» (далі також «Правила») використовуються наступні терміни:

1.1        "Організатор" (далі також «Виконавець») – Фізична особа-підприємець Заблоцький Андрій Валерійович, яка діє як суб’єкт підприємницької діяльності, номер запису в ЄДР 20740000000035554, дата запису 21.08.2018р., ідентифікаційний код 2710616038, місцезнаходження: 04050, місто Київ, Вулиця Січових Стрільців, будинок 79, квартира 65. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб, та несе відповідальність перед Замовником за виконання третіми особами своїх обов′язків.

1.2        "Замовник" – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРКОНД», яке знаходиться за адресою: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, 19.

1.3        "Магазини-Партнери" – Магазини-партнери Акції, зокрема магазини, кафе, ресторани, та інші юридичні та фізичні особи-підприємці (окрім магазину «Сільпо», фітнес-центру Smartass та фінансових установ), які здійснюють свою господарську діяльність на території ТРК за адресою: Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський, 19, на підставі договорів оренди з Замовником.

1.4        "Учасник Акції" – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю товару та/або послуги у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРК Smart Plaza Obolon (адреса: м. Київ, проспект Оболонський, 19) на загальну суму рівну або більшу 500,00 гривень (п’ятсот гривень 00 копійок), зареєструвала відповідний касовий або товарний чек (чеки) в Місці Реєстрації Учасників та заповнила Анкету Учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз.

1.5        "Період Проведення Акції" – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.

1.6        "Місце Реєстрації Учасників" – 1 (перший) поверх ТРК (будівля, що розміщена за адресою м. Київ, проспект Оболонський, 19) на інформаційній стійці ТРК Smart Plaza Obolon.

1.7        «Місце Проведення Розіграшу» – онлайн трансляція на сторінці ТРК (Smart Plaza Obolon) у Facebook https://www.facebook.com/smartplazaobolon.mall .

2.     Тривалість проведення Акції.

2.1    Період Проведення Акції – часовий проміжок з 10:01 години «07» лютого 2022 року до 17:30 години «27» лютого 2022 року включно.

2.2    Реєстрація Учасників Акції проводиться в Місці Реєстрації Учасників з 11:00 до 21:00 години у п’ятницю, суботу та неділю у період з «07» лютого 2022 до «27» лютого 2022 року включно. При цьому, 27.02.2022 р., реєстрація учасників проводиться з 11:00 до 17:30 години (крім технічних перерв на інформаційній стійці ТРК). Дата чеку повинна співпадати з датами проведення акції.

   2.3. Розіграш Призів відбуватиметься на Місці Проведення Розіграшу 27.02.2022 р. Час початку проведення розіграшу о 18 год., 00 хв.
              При цьому:
              (і)           Вказаний вище час початку проведення розіграшу може бути змінений організатором шляхом попереднього розміщення повідомлення на офіційному сайті ТРК (Smart Plaza Obolon): https://smartplaza-obolon.com.ua/ .

3.            Передача (видача) Призу переможцям Акції здійснюється Виконавцем після визначення Переможця Акції та проведення перевірки особи відповідно до пункту 4.2 цих Правил, що може тривати до 10 (десяти) робочих днів.
Переможець розіграшу повинен прийти для отримання Призу до 07.03.2022 р. включно.

У випадку, коли переможець відповідного розіграшу не з’явився для отримання Призу, такий переможець Акції втрачає право на отримання Призу.

4.            Право на участь в Акції.
Кожні 500 грн., 00 коп. у чеку дорівює 1 (одній) анкеті. Кількість анкет не обмежена.
Анкети, які беруть участь у проведенні Акції, повинні бути заповнені відповідно до Періоду, що зазначений в п.2.1. цих Правил.

4.1        Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно:
4.1.1       протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого товару та/або послуги в будь-якому Магазині-Партнері на загальну суму рівну та/або більшу 500,00 (п′ятсот) гривень, 00 копійок.
4.1.2      протягом Періоду Проведення Акції, що відповідає даті в чеку, зареєструвати відповідний касовий або товарний чек в Місці Реєстрації Учасників та заповнити Анкету учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз протягом Періоду Проведення Акції, що співпадає з датою чеку. Якщо сума касового або товарного чеку становить більше ніж 500 (п’ятсот) гривень, 00 копійок, покупець має право заповнити стільки Анкет Учасника Акції, скільки разів сума касових або товарних чеків буде націло кратною 500 (п’ятиста). Учасник акції зобов'язаний зберігати зареєстрований касовий та товарний чек до закінчення Акції та передачі (видачі) призу останньому Переможцю Акції.
4.1.3      При цьому, реєстрація чеків відбувається у Місці Реєстрації Учасників Акції шляхом вчинення наступної сукупності дій:
4.1.3.1               пред'явлення покупцем представнику Замовника Акції чеків, що підтверджують купівлю товарів та/або послуг згідно умов, зазначених в пункті 4.1.1 цих Правил;
4.1.3.2               проставлення представником Замовника Акції відповідного штампу на зворотній стороні чеків;
4.1.3.3               заповнення покупцем наданої Замовником Акції Анкети Учасника Акції за формою та змістом на виключний розсуд Замовника Акції та її передача представнику Замовника Акції;
4.2        В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Замовника, Організатора та Виконавця, Магазинів-Партнерів, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. У випадку виявлення приналежності Переможця Акції до переліку осіб, зазначених в даному пункті, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Призу, а сам приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції відповідно до умов даних Правил.
4.3        Брати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні у віці з 18 (вісімнадцяти) років. Брати участь в Акції можна тільки особисто, не допускається участь в розіграші від імені інших осіб, через представників, по довіреності або анонімно.
4.4        Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов'язаний повністю виконувати всі умови даних Правил.
4.5        Анкета Учасника Акції, яку було обрано під час розіграшу призу Акції (жеребкування), більше не приймає участі в наступних розіграшах (якщо це буде потрібним) протягом періоду проведення даної акції.

5.            Призи Акції.
5.1.   Призом Акції (далі також «Приз») є – туристична подорож на 2 (двох) осіб до міста Стамбул (Туреччина) тривалістю 3 (три) ночі, що буде здійснена у проміжок часу з «10» березня по «04» квітня 2022 року (перелік готелів, що надається, буде запропонований Партнером акції - туристичною агенцією Tez Tour, що веде свою діяльність на території ТРЦ) та інші додаткові призи*.
*Під Призом мається на увазі можливість придбати за 1 (одну) грн., 00 коп. туристичну подорож, переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, а також зробити фотографію із Призом одразу після придбання за 1 (одну) гривню, 00 коп. (фото робить представник Замовника чи Виконавець). Також Переможець повинен прийняти учать у відеозйомці щодо виграного Призу та надати свої враження від отриманого Призу та щодо організації подібних заходів у ТРЦ (Smart Plaza Obolon). Виконавець залишає за собою право замінити Приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це. 
5.2.                Переможець Акції отримує лише один Приз.
5.3.      Замовник Акції не несе відповідальності за невиконання Виконавцем своїх обов′язків перед Переможцем Акції. В будь-якому випадку Замовник Акції не відшкодовує Учасникам Акції та/або будь-яким іншим особам будь-які збитки, що будь-яким чином стосуються проведення даної Акції.

6.            Порядок участі в Акції та визначення Переможця Акції.
6.1        Кожен касовий або товарний чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.
6.2        Касові або товарні чеки, які у разі перевірки Організатором/Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-партнером, не надають право на отримання Призу. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням Призу.
6.3        Повторна реєстрація одного і того ж самого касового або товарного чеку забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований касовий та/або товарний чек не надає Учаснику Акції права на розіграш Призу та його отримання. Всі реєстрації Анкет Учасників Акції мають бути підтверджені наявністю оригіналу відповідного касового або товарного чеку.
6.4        Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники мають можливість заповнювати стільки Анкет, скільки забажають, за умови дотримання цих Правил, та за наявністю окремих касових або товарних чеків, сума кожного з них, не менше 500,00 (п’ятсот) гривень, 00 коп.

6.5        До участі в Акції допускаються лише чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції, та Анкети, які заповнені належним чином згідно даних Правил.
6.6        Реєстрація Анкет Періоду закінчується в день розіграшу в 17:30 год.
6.7        Визначення переможців Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Анкет Учасників, що приймають участь в Акції.
6.8        Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм визначення переможця. Організатор може визначити переможця Акції за результатом проведення окремих конкурсів під час розіграшу призів, залучивши до участі в них Учасників Акції, присутніх під час відповідного розіграшу Призу. З правилами вказаних конкурсів Організатор ознайомить Учасників Акції, присутніх під час проведення розіграшу Призу.
6.9        Протягом Періоду Проведення Акції серед усіх акційних анкет шляхом випадкового жеребкування буде обрана 1 (одна) анкета, яка отримує Приз, що надається на розсуд Організатора. За умови повного дотримання даних Правил Учасник, дані якого будуть зазначені в таких Анкетах, стане Переможником Акції та матиме право на отримання Призу. В разі відмови Переможця Акції від Призу на виключний розсуд Організатора Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції.
6.10    Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту Призу в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.
6.11    У разі обрання анкети, шляхом випадкового жеребкування, та у випадку відсутності фіскального/товарного чеку, зазначеного в анкеті, у зв’язку із поверненням товару придбаного під час Акції або з будь-яких інших причин, така анкета визнається недійсною та не надає Переможцю Акції права на отримання Призу.
6.12    Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, буде повідомлений про це одразу шляхом телефонного дзвінка на номер, що зазначений у Анкеті. Якщо Учасник Акції, що є переможцем не відповів по телефону в момент Розіграшу, то такий Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед всіх інших зареєстрованих анкет. Розіграш триває до тих пір, доки Переможець Акції не буде обраний.
6.13    Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов’язаний пред’явити представнику Організатора Акції оригінал документа, що засвічує його особу, а саме будь-якого з наступних документів: паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, військовий квиток, при отриманні Призу. Пред’явлення оригіналу документа, що засвічує особу переможця Акції, а саме: паспорту, посвідчення водія, закордонного паспорту, військового квитка є обов’язковою умовою для отримання Призу. Також, Переможець невідкладно надає представнику Організатора Акції відривну частину анкети з номером, що збігається з номером анкети, яка виграла Приз та оригінали фіскальних чеків, що були зареєстровані в Акції для перевірки дотримання всіх умов Акції, та які стали підставою для реєстрації Анкети Учасника, яка надала Учаснику Акції статус її Переможця. Ненадання або неповне надання будь-яких визначених даних та/або документів Учасника, вважається автоматичною та безумовною відмовою Переможця Акції від Призу.
6.14    У випадку подання переможцем (або іншою особою) заяви про повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення переможця, в строки, визначені законом, переможець втрачає право на отримання Призу.
6.15  Всі Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
6.16  З моменту вручення Призів Переможцям Акції Замовник/Виконавець не несуть відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Призу.

7.              Права та обов’язки Організатора Акції.

7.1        Організатор Акції залишає за собою право змінити дату та час проведення розіграшів та способу визначення Переможців Акції. Інформацію про змінену дату визначення Переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: https://smartplaza-obolon.com.ua
7.2        Організатор Акції не проводить будь-якого повторного повідомлення Переможця Акції про його перемогу.
7.3        Організатор Акції не несе жодної відповідальності в разі непроведення Акції, або невручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРК у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.
7.4        Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т. ч. з причини зазначення Учасником Акції неправдивих/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції, або з будь-яких інших підстав. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.5        Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу Переможцем Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.
7.6        Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі Призу у випадку, якщо Переможець Акції надав недостовірну та/або неповну інформацію для одержання цього Призу, або порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції або чинне законодавство України.

8.            Прикінцеві положення.

8.1        Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.
8.2        Замовник Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Призу. Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.
8.3        У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил, та/або питань, не урегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.4        Факт участі в Акції та/або заповнення Анкети Учасника Акції, означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції, в тому числі безумовну згоду з тим, що:
8.4.1  їх ініціали (імена, по-батькові, прізвища), вік, фото- і відеоматеріали з їх зображенням, а також інтерв'ю та інші матеріали про них можуть бути використані Організатором Акції в рекламних та інших цілях, в будь-якій формі, як на території України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород, про що Учасник надає Організаторові відповідну згоду у формі участі у самій Акції;
8.4.2  ім'я, вік, номер телефону, електронна адреса Учасника, можуть бути оприлюднені Організатором Акції в будь-якій формі та в будь-яких джерелах, зокрема, на: https://smartplaza-obolon.com.ua/ та на офіційній сторінці ТРК «Smart Plaza Obolon» у соціальній мережі: Facebook та Instagram, під час оголошення результатів розіграшу Призу;
8.4.3  персональні дані учасників Акції, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, електронна адреса, вік, інші дані, що вимагаються цими умовами для одержання Призу, будуть оброблятися Організатором лише для цілей, пов'язаних з Акцією, і можуть бути оголошені/передані третім особам, пов’язаним з проведенням даної Акції (Виконавцю Акції).
8.5        Приймаючи участь в Акції та/або заповнюючи анкету Учасника Акції, всі Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на використання, зберігання та обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N2297-VI із змінами та доповненнями, на їх передачу третім особам, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
8.6        Учасники Акції ознайомлені зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N 2297-VI із змінами та доповненнями.
8.7        Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду Проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРК (Smart Plaza Obolon): https://smartplaza-obolon.com.ua/ .
8.8        Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами Призу.
8.9        Відсутність в Учасника можливості отримати Приз на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від Призу і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення Призу.
8.10    Отримання Призу Акції допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови даних Правил Акції і отримали відповідне право згідно цих же Правил Акції, і лише ними особисто. Якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати Приз особисто, він не має права передати/уступити право отримання Призу третім особам та/або отримати Приз через представника.
8.11    Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов'язана із цією Акцією.
8.12    Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації, дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.
8.13    Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.
8.14    Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.
8.15    Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Офіційними умовами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

9.            Інші положення:
9.1.      У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
9.2.      Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.
9.3.      Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
9.4.      Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
9.5.      Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9.6.      Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
9.7.      Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
9.8.      Виконавець Акції має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.9.       Процедура визначення одержувачів Призів не переслідує мети отримання прибутку.
9.10.  Виконавець Акції залишає за собою право змінювати перелік Призів Акції або включити в Акцію інші призи, не передбачені цими Правилами.
9.11.  Всі учасники, які приймають участь у Акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я, які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з Акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь-яких претензій до Виконавця Акції та Замовника.
9.12.  Учасники Акції зобов’язані мати доступ до телефону (номер, який зареєстрований у Анкеті) у день розіграшу: 27.02.2022 р. , у проміжок часу з 18 год 00 хв до 22 год 00 хв. У випадку, коли анкета Учасника Акції якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, Учаснику Акції буде зателефоновано по номеру з Анкети. Якщо Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз та такий Учасник Акції не відповів по телефону в момент Розіграшу, тоді такий Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за ситуації, коли телефон Учасника Акції не працює чи Учаснику Акції неможливо додзвонитися. 
9.13.  Виконавець Акції має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.14.  Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на офіційному сайті ТРК (Smart Plaza Obolon): https://smartplaza-obolon.com.ua/ .